Friday, October 19, 2007

Bihor, stari gradUtvrdenje Bihor nalazi se oko 10 km sjeverno od Berana. Ostaci grada nalaze se na nadmorskoj visini od približno 1050m, na djelimicno stjenovitom brdu u medurjecju Lima i njegove pritoke Lješnice. Grad je podignut na dominantnom mjestu, i zaista je «vladao» jednim velikim dijelom doline Lima i dolinama manjih rjecica koje se u njega ulivaju.

Ime Bihor se pominje 1450. godine u jednom dokumentu iz dubrovackog arhiva «In loco vocato Bichor». Može se, medutim, pretpostaviti da je grad Bihor graden dosta prije ovog prvog pomena njegovog imena. Turci su zauzeli Bihor 1455. godine. Polovinom XVI vijeka, prema turskim izvorima, u tvrdavi je pored hladnog oružja bilo topova, pušaka i ostalog potrebnog alata, a posada tvrdave je brojala 26 ljudi.

Utvrdenje se danas nalazi u ruševnom stanju, njegovi zidovi su djelimicno ocuvani, negdje i do visine do 3 metra.

Na terenu se mogu identifikovati ostaci tri kule i cisterne za vodu. Ne može se tacno utvrditi gdje je bio ulaz u grad. Sa velikom sigurnošcu se može tvrditi da je na platou preko koga se dolazi do utvrdenja bilo podgrade, jer se na njemu nalaze ostaci starog groblja, crkvina i kucišta, kao i izvor žive vode. I današnje seoce, cije su kuce rasute oko ovog prostora nosi naziv Podgrade.

1 comment:

Anonymous said...

Nisam iz bihora ali vam svaka cast na slozi i pameti ljudi !